Stibbe is een internationale maatschap van advocaten en notarissen, met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen en New York. Bij de verschillende vestigingen zijn in totaal ongeveer 375 juristen werkzaam, van wie bijna de helft in Asterdam. Stibbe werkt intensief samen met de internationale kantoren Herbert Smith (Engeland) Gleiss Lutz (Duitsland). Door deze alliantie beschikt Stibbe over een netwerk van kantoren in Europa en Azië.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving aan juristen die hun vak op het hoogste niveau willen uitoefenen. De uitoefening van de Nederlandse praktijk is geconcentreerd in Amsterdam. Er zijn dus geen andere vestigingen in Nederland. Dit is een bewuste keuze. Hierdoor worden in persoonlijk opzicht de onderlinge samenhang en homo-geniteit gewaarborgd. Onze interne verhoudingen zijn open, direct en informeel. Dit schept een klimaat waarin de beginnende praktijkjurist tot verdere ontwikkeling wordt gestimuleerd, collegiale samenwerking en raadpleging worden bevorderd en kwaliteitsbeheersing en opleiding alle aandacht krijgen.


Student-stage en scriptie-stage
Studenten hebben de mogelijkheid om op verkenning te gaan in de advocatuur, het notariaat of de fiscale advocatuur. Stibbe biedt daartoe de mogelijkheid in de vorm van een student-stage. De Stibbe Stage heeft doorgaans een duur van twee maanden. In overleg kan dit ook korter zijn. Daarnaast bestaan er mogelijkheden de stage anders in te vullen, zoals een scriptie-stage – een combinatie van een stage en het schrijven van een scriptie.

Studenten die studeren in steden die ver van Amsterdam liggen hoeven zich niet te laten weerhouden door de afstand. Voor een beperkt aantal student-stagiaires is huisvesting op een uitstekende locatie in Amsterdam beschikbaar.

Als student-stagiaire werk je op de kamer van de aan jou toegewezen begeleider. Op die manier maak je van nabij kennis met de dagelijkse praktijk. Gedurende de stage wordt het verloop van de stage twee keer tijdens een lunch besproken. Daarbij zijn aanwezig: de student-stagiaires zelf, hun begeleiders, de HR-adviseur en compagnon die zich bezighoudt met de Stibbe Stage.

Werken bij Stibbe
Bij ons kun je kennis maken met verschillende typen praktijk en praktijkvoering. Al naar gelang je belangstelling en talent bepaal je mede de aard van je eigen werk en – in een later stadium – specialisme. De één zal het accent willen leggen op de procespraktijk, de ander zal meer bevrediging vinden in adviseren, onderhandelen, of de transactiepraktijk. Wij bieden onze stagiaires alle mogelijkheden tot ontplooiing.

Als stagiaire word je ingedeeld in een praktijkgroep van met elkaar samenwerkende advocaten en notarissen. Je wordt primair opgeleid en begeleid door je patroon. Tijdens de stage behandel je in toenemende mate zelfstandig zaken.

Praktijkgroepindeling:
– Corporate / Litigation - Arbitration
– Corporate / M&A
– Corporate / Capital Markets and Venture Capital
– Corporate / Corporate Finance
– Corporate / TMT
– Bestuurs- en Vastgoedrecht
– Intellectuele eigendom
– Arbeidsrecht
– EU/Competition/Regulated Markets
– Notariaat
– Fiscaal recht

Hoewel je in beginsel voor de duur van jouw stage in één van deze praktijkgroepen een plaats krijgt, is 'rouleren' tijdens de stage steeds mogelijk, ook om een zo breed mogelijke opleiding te garanderen. Zowel plaatsing in een bepaalde praktijkgroep, als eventueel rouleren geschiedt in overleg.

Wie is de aankomende stagiaire?
Een eenduidig profiel is moeilijk te geven. Daarvoor is de praktijk te divers. Wel vallen enkele kenmerken op. We zoeken stagiaires met een helder juridisch-analytisch vermogen, een goed gevoel voor maatschappelijke en menselijke verhoudingen en een praktische instelling. Je moet ook kunnen improviseren en in staat zijn om cre-atieve oplossingen te vinden. Daarnaast is nog een aantal eigenschappen onontbeerlijk: een zakelijke instelling, organisatievermogen en ondernemingszin. De praktijk is veeleisend. Naast vakinhoudelijk inzicht zijn sociale en communicatieve vaardigheden minstens zo belangrijk. Je goed in kunnen leven in de problemen waarmee je wordt geconfronteerd en daarvoor ook interesse hebben. Ook gevoel voor humor en relativeringsvermogen worden bij ons gewaardeerd.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in een student-stage of om daadwerkelijk als advocaat-stagiaire of kandidaat-notaris bij ons te beginnen, stuur dan een brief met cv, cijferlijst en eventuele stagebeoordeling aan:

Stibbe
T.a.v. mr Liesbeth Lanser
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Telefoon 020 5460 238

Voor meer informatie over Stibbe ga naar www.werkenbijstibbe.nl